Editors

Our addresses:

 
Germany and International

Amtsgericht Düren HRA 1164
Komplementärin HRB 526
Geschäftsführer: C. Wagner
USt.-IdNR.: DE 122277751

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Postfach 10 13 52
D-52313 Düren
Neumann Neander Str. 6-8
D-52355 Düren
Tel. +49-(0)2421-969-0
Fax. +49-(0)2421-969-199

e-mail: sales@mn-net.com
Your contacts in Düren

Download city map


Switzerland
MACHEREY-NAGEL AG
Hirsackerstr. 7 - Postfach 255
CH-4702 Oensingen
Tel. +41-(0)62-388 5500
Fax. +41-(0)62-388 5505

e-mail: sales-ch@mn-net.com
Your contacts in Switzerland

France

MACHEREY-NAGEL SARL
à associé unique

1, rue Gutenberg - B.P. 135
F-67722 Hoerdt
Tel. +33-(0)3 88 68 22 68
Fax. +33-(0)3 88 51 76 88

e-mail: sales-fr@mn-net.com

Your contacts in France


USA MACHEREY-NAGEL Inc.
2850 Emrick Blvd.
Bethlehem, PA 18020, USA
Phone: +1-484-821-0984
Phone: +1-888-321-6224 toll free
Fax. +1-484-821-1272

e-mail: sales-us@mn-net.com
Your contacts in the USA


 Copyright 2019 by MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG   Imprint / Impressum Privacy StatementTerms Of Use